Tijana Ristič

TOSAMA D.O.O.

V času univerzitetnega študijskega programa Tekstilstvo sem bila popolnoma navdušena nad odprtostjo in prijaznostjo profesorjev.

Predvsem mi je bila všeč aplikativna naravnanost v času študija, saj smo bili intenzivno vključeni v projektno raziskovalno delo. Osebno sem bila vključena v aplikativni projekt za podjetje Tosama, kar mi je omočilo tudi pridobitev njihove štipendije.

Slednje je zaznamovalo mojo poklicno pot. V okviru programa Mladi raziskovalci iz gospodarstva sem namreč v povezavi s Tosamo zaključila doktorski študij in se po končanem študiju zaposlila v Tosami, tovarni sanitetnega materiala v Domžalah.

V Tosami danes izdelujemo več kot 1200 različnih izdelkov, med njimi pa količinsko izstopajo higienski tamponi; Tosama je namreč drugi največji proizvajalec tamponov za tuje blagovne znamke v Evropi; naredimo jih kar 750 milijonov letno.

V podjetju sem vključena v raziskovalno skupino in pomagam soustvarjati najpomembnejšo vizijo naprednega razvoja podjetja. Kot skrbnica izdelkov, le – te predstavljam v evropskem in svetovnem prostoru.

Predstavitev izdelkov mi je tako omogočilo potovanja v evropske in ostale dežele, kjer sem pridobila neverjetne življenjske izkušnje, hkrati pa sem poglabljala svoje strokovno znanje ter mrežila Tosamo v izjemne znanstvene in tržne konzorcije.

Vesela sem, da delujem v svetu najperspektivnejših materialov; sanitetnih in medicinskih ter svetujem bodočim študentom, da si z vpisom na študij Oblikovanje in tekstilni materiali, zagotovijo srečko za svojo uspešno zgodbo.

Žiga Srblin

SOVEN D.O.O.

Svojo poslovno pot sem izbral nenavadno hitro, že v 3. razredu osnovne šole, ko so se starši pričeli ukvarjati s tekstilno dejavnostjo. Nenehno sem bil prisoten tako pri samih procesih predelave tekstilnih surovin, kot tudi pri posodabljanju strojnih linij za predenje in tkanje.

Z očetom sva sama popravljala stroje, jih posodabljala in izboljševala. To je spodbudilo mojo željo po znanju s področja tekstilstva. Praksa je namreč bila, manjkala je še tista prava teorija, ki pojasni, kako in zakaj vse na področju tekstilstva pravilno deluje.

To znanje sem v več kot pričakovanem obsegu pridobil v okviru študijskega programa Tehnologije tekstilnega oblikovanja na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru. Pridobil sem pomembno znanje, ki ga vsakodnevno potrebujem pri svojem delu in načrtovanju razvoja podjetja ter za oblikovanje njegovih nadaljnjih poslovnih usmeritev.

Tudi po diplomi nadaljujem s sodelovanjem s fakulteto, kjer so vedno pripravljeni pomagati z nasveti.

S pridobljenim znanjem lahko pomembno prispevam k rasti in uspehu podjetja.

Jasna Tompa

UM, Fakulteta za strojništvo

Po končanem visokošolskem študijskem programu Tekstilstvo na Fakulteti za strojništvo, sem študij nadaljevala še na drugi stopnji bolonjskega študijskega programa Oblikovanje in tekstilni materiali, na smeri Tekstilni materiali, saj sem smatrala, da bo možnost zaposlitve s pridobljeno višjo izobrazbo, večja.

Marko Munda

KONUS KONEX D.O.O.

Ko sem se vpisal na študij Oblikovanje in tekstilni materiali, nisem natančno vedel, kaj od študija pričakovati. Bil sem prijetno presenečen.

V času študija je bila ustvarjena dobra in prijateljska klima s profesorji, ki so nam namenili veliko znanja kot tudi časa.

Predvsem ustvarjalen sem bil v času magistrskega študija (program Oblikovanje in tekstilni materiali FS), kjer sem bil vključen v raziskovalne projekte. Še posebej zanimiva je bila poglobljena raziskava določitve protimikrobnega učinka medicinskih tekstilij. V ta namen sem vzpostavil metodo za določitev intracelularnega kalija, ki se iz celic bakterij sprošča pri njihovi inhibiciji.

Vpeljava tovrstne tehnike je pomenila novost na področju mikrobioloških analiz vlaken in ponuja ugodno alternativo obstoječim mikrobiološkim analizam. Del raziskovalnega dela sem izvedel na tuji inštituciji in sicer na Fakulteti za farmacijo in biokemijo, Univerze v Zagrebu, v kooperaciji s prof. dr. Ivan Kosalecom, ki je eden najuglednejših profesorjev mikrobiologije. Na ta način sem pridobil ogromno strokovnih kot tudi življenjskih izkušenj. Rezultate raziskave sem s sodelavci predstavil tudi širši javnosti v obliki izvirnega znanstvenega članka v prestižni reviji Cellulose kot tudi na konferencah.

Ker so raziskovalni rezultati mojega dela tudi aplikativnega pomena, so bili neposredno zanimivi za podjetje Konus Konex, kjer sem se po zaključku študija zaposlil. Trenutno sem v podjetju glavni razvojni tehnolog na programu transportnih trakov, za katerega je Konus Konex specializiran in smo edini v svetu, ki ga proizvajamo.

Hvaležen sem fakulteti in profesorjem za to, da sem uspešen in prispevam k kreiranju novih materialov.

BRANKA VILTUŽNIK

SKAZA – EXCEEDING EXPECTATIONS

“Med študijem na Fakulteti za strojništvo sem v okviru magistrskega študijskega programa “Oblikovanje in tekstilni materiali” pridobila dragocena znanja iz polimernih materialov, ki so osnova za moje delo v podjetju Skaza. Med študijem smo dajali velik poudarek tudi na vidike, ki vplivajo na okolje, na metode krožnega gospodarstva in vrednotenje okoljskih vplivov. Tovrstna znanja so nepogrešljiva v podjetjih, kjer sta eni izmed pomembnejših vrednot NARAVA in trajnostni razvoj.

S svojim znanjem želim razvijati nove materiale in nove tehnologije, ki bodo izboljšale naš planet in zdravje ljudi.”

Anna Maria Novinić

LISCA D.D.

Delo s tekstilnimi materiali me je že od nekdaj veselilo, zato sem se vpisala na študij Tehnologije tekstilnega oblikovanja, smer Materiali in tekstilne tehnologije.

V času študija sem spoznala, kako potekajo procesi izdelave, obdelave in preskušanja različnih tekstilnih materialov. Poleg študija sem obiskovala tudi različne delavnice, na katerih sem po uspešnem opravljenem delu pridobila certifikate. Na teh delavnicah sem spoznala različne nove zanimive stvari, ki jih bom lahko uporabila pri svojem delu. Proti koncu študija sem začela sodelovati s podjetjem Lisca d. d., modna oblačila Sevnica.

Sodelovanje s podjetjem Lisca je obogatilo moje znanje predvsem s področja konstruiranja in izdelave oblačil, pa tudi s področja poslovnih procesov.

Uspešno zaključen projekt sem predstavila v svoji diplomski nalogi, ki mi je služila tudi kot vstopnica za zaposlitev v podjetju Lisca.

Vesela in ponosna sem, da sem lahko del uspešne zgodbe, ki jo ustvarja podjetje Lisca, in da lahko s svojim znanjem prispevam k nastajanju izdelkov, v katerih se bodo ženske in moški počutili udobno in privlačno.

Napiši svojo zgodbo o uspehu tudi ti!

VPIŠI SE NA SODOBEN ŠTUDIJ MODE, MATERIALOV & TEHNOLOGIJ.

Zaživi svoje sanje!